Jan Růžička

   

Výroba a prodej dřevěných loutek

V jarních a letních měsících je možné se domluvit na uspořádání kurzu řezbářství a výroby marionet. Nebo se můžete domluvit s mým bratrem Martinem, který se na kurzy více zaměřuje.